Giải độc gan Vũ Gia

  – Tên sản phẩm: Giải độc gan Vũ Gia

  – Phân Phối: Công ty Cổ phần Dược phẩm VŨ GIA.

  – Chứng Nhận: Bộ Y Tế

  – Số Đăng Ký: 3170/2019/ĐKSP

  – Tiêu Chuẩn: GMP của WHO

  – Sản phẩm của: Công ty Cổ phần Dược phẩm Vũ Gia theo tiêu chuẩn HACCP của viện khoa học công nghệ Việt Nam, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F5 cấp: TCVN 5603: 2008