Lộc Xuân dành cho nam

  • Tên sản phẩm: Lộc Xuân Vũ Gia Dành Cho Nam
  • Phân Phối: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vũ Gia.
  • Chứng Nhận: Bộ Y Tế
  • Số Đăng Ký: 936/2018/ĐKSP
  • Tiêu Chuẩn: GMP của WHO
  • Sản phẩm của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vũ Gia theo tiêu chuẩn HACCP của viện khoa học công nghệ Việt Nam, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F5 cấp: TCVN 5603: 2008
Danh mục: