Lộc Xuân dành cho nữ

– Tên sản phẩm: Lộc Xuân Dành Cho Nam

– Phân Phối: Công ty Cổ phần Dược phẩm VŨ GIA.

– Chứng Nhận: Bộ Y Tế

– Số Đăng Ký: 936/2018/ĐKSP

– Tiêu Chuẩn: GMP của WHO

– Sản phẩm của: Công ty Cổ phần Dược phẩm Vũ Gia theo tiêu chuẩn HACCP của viện khoa học công nghệ Việt Nam, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F5 cấp: TCVN 5603: 2008

 

 

Danh mục: